Mär Säba: Magna Laura: Mär Säbas

Guérin, V., "Mär Säba: Magna Laura: Mär Säbas", in: Description geographique, historique et archeologique de la Palestine: par m.v. Guerin; Judée 3, Paris, 1869: 92-101.
https://archive.org/details/descriptiongogr06gugoog