Mr. Tyrwihitt Drake’s Reports

Drake, C. F. T., "Mr. Tyrwihitt Drake’s Reports", Palestine Exploration Fund Quarterly Statement 6, no. 2 (1874): 64-79.
https://doi.org/10.1179/peq.1874.009