Τὰ Τακτικὰ τῶν πατριαρχείων

Nilus Doxapatrius, Τὰ Τακτικὰ τῶν πατριαρχείων, in: Nea Sion, edited by Timotheus of Jerusalem, 1939: 65-85.

♦ A new MS of Nilus Doxapatrius’ description of the five patriarchates, their borders, provinces, the metropoles and suffragan bishoprics, found in the library of the Greek Patriarchate in Jerusalem.