Ἡ παρά τήν Νεκράν Θάλασσαν Μονή τῶν Καστελλίων

Konstantinidou, A., Ἡ παρά τήν Νεκράν Θάλασσαν Μονή τῶν Καστελλίων, Alexandria, 1931.