Bet Zakhar. Maloizvestnue Stranitsu Istorii RDM: 1918-1948 / Bet Zakhar. (Russian)

Alekhina, L.I., "Bet Zakhar. Maloizvestnue Stranitsu Istorii RDM: 1918-1948 / Bet Zakhar. (Russian)", Svyataya Zemlya / Holy Land (2012): 116-118.