Madebskaya karta-mozaika Palestinu v svyazi s voprosom o novoi (rysskoi) Gornei Bet-Zakharii // Madeba Map-Mosaic in a Relation to the Question of New (Russian) Gornei Beit-Zakharii (Russian) ‎

Stelletskii, I. A., "Madebskaya karta-mozaika Palestinu v svyazi s voprosom o novoi (rysskoi) Gornei Bet-Zakharii // Madeba Map-Mosaic in a Relation to the Question of New (Russian) Gornei Beit-Zakharii (Russian) ‎", Drevnosti. Trudu Imperatoroskogo Moskovskogo Arxeologicheskogo Obschetva. / Antiquities. Works of Moscow Imperial Archaeological Society 22, no. 2 (1922): 219-248.
http://starieknigi.info/index/MAO.htm